Intakeformulier

Om de eerste consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen zouden we u willen vragen onderstaande vragen zo goed en volledig mogelijk in te vullen. Zo is het mogelijk om snel en efficiënt een inschatting te maken of we met behulp van de behandelingen aan uw hulpvraag kunnen voldoen. Indien u reeds andere behandelingen heeft gehad het afgelopen jaar of recent, gelieve deze te vermelden.
Ik garandeer u dat er zeer discreet wordt omgegaan met deze informatie.
Mag ik u vragen dit document mee te brengen bij uw eerste afspraak of vooraf via mail te bezorgen: info@kinepraktijkloots.be